Antal skikt och belastningsindex

Vad är ett skikt?

För att förbättra hållfastheten hos däcket är stomkonstruktionen av största vikt. Skikt är lager av syntetiskt material (Kevlar, nylon, polyesther) som täcker hela stommen och förbinder de två delarna av stången. De är på strategiska platser av däcket.

  • Direktkontakt med hälen för att minska friktionen mot fälgen.
  • De är ovanför dubbelskiktet av syntetiskt gummi som fungerar som ett rör i slanglösa däck.

Vissa däck har överlappande skikt i olika vinklar. Det är denna egenskap som skiljer diagonaldäck (överlappande skikt i vinklar på 55 grader) och radialdäck (skikten är alla vinkelräta mot rotationsaxeln för däcket).Idag har diagonaldäck till stor del ersatts av radialdäck med undantag för vissa specifika applikationer.

Tack vare tekniska framstegen och uppfinningen av syntetiska fibrer, har materialet som används för skikten utvecklats.

Belastningsindexet/antalet skikt är skrivet på däcksidan och kan avgöra vad som är den maximala belastningen som däcket kan tåla med det trycket som rekommenderas av tillverkaren.

Belastningsindexet för personbilar har siffror medan lastbilar är listade i alfabetisk ordning (bokstäver närmast Z illustrerar de mest resistenta däck som klarar högre tryck och tåler större laster).

Innan belastningsindex antogs, var skikt indexet och/eller det faktiska antalet av skikt använt som ett mått för hållfastheten. Desto fler skikt, ju starkare stommen.

Idag återger belastningsindexet/antalet skikt inte exakt antalet skikt i däcket, men indikerar motståndskraften som motsvarar diagonalskikten från förrut.

De flesta av dagens personbilsdäck innehåller ett eller två skikt. När det gäller däck för kommersiella fordon med ett konstruktionsindex på (10, 12 eller 14 skikt) har de i verklighet bara två eller tre skikt av tyg eller stålplåt.

Eftersom bildäck i allmänhet är tillverkade för att tåla en standardlast, brukar sidan av däcken inte säga något, eller bara SL (standard load).


Ekvivalens system Europeiskt skikt Index och maximalt tryck/personbilar
Last IndexFörkortningMaximalt tryck
standardlastSL2,45 bar
större lastXL2.8 bar
Europeiska Ekvivalenssystem för skikt Index och Maximalt tryck/ Skåpbilar
Belastnings Indexskikt IndexMaximalt tryck
B42,45 bar
C63,35 bar
D84,35 bar
E105,30 bar
F126,30 bar