Klicka här för att starta sökningen

De vanligaste typerna av aluminium fälgar

Om du vill byta dina fälgar, antingen för att de är trasiga, eller för att förnya ditt fordon, måste du fundera på flera frågor :

Vilka olika typer av fälgar finns ?

Fälgarna är produkter vars skönhet kan vara hissnande, men vars egenskaper man ofta glömmer. Först deras sammansättning : Man talar om fälg för att designa hela objektet i allmänna språket. I själva verket kan fälgen vara i ett enda stycke, som monoblock fälgar (de vanligaste) eller bestå av flera delar som avtagbara fälgar : Den centrala delen, hjulsidan och hjulringen.

Den löstagbara fälgen består av två eller tre delar som svetsas ihop till en komplett fälg.


Avtagbara fälgar är designade med olika metoder. Centrala delen kan antingen bli smidd eller gjuten. Fälgringen på fälgar i 3 delar består ofta av en aluminiumskiva, men det kan också vara magnesium.

Detta ger fälgar som är anpassade för olika tillämpningar. Ursprungligen var det denna typ av fälg som utvecklades för racerbilar och gradvis "demokratiserades" till tuning entusiaster.

Avtagbara fälgar är reserverade för high-end marknaden. De tillåter större flexibilitet och anpassas till fordon med ovanliga dimensioner eller för trimning. Vid en olycka, är det möjligt att byta ut endast den skadade delen av fälgen.

Vilka är de olika tillverkningsprocesserna för fälgar ?

För monoblock fälgar

Formning av fälgar sker genom gjutning av flytande aluminium i en speciell form. Flera metoder används. Det verkar vara enkelt, men glöm inte att utvecklingen av kvalitets fälgar kräver mycket goda kunskaper.

Gjutning med tyngdkraften.

Gjutning med tyngdkraften är den enklaste metoden för gjutning. Den använder helt enkelt gravitationen för att fylla formen.

Vid gjutning med tyngdkraften är en reducerad kostnad främsta fördelen. Det är också en bra metod i de fall där utformningen är viktigare än vikten.

Eftersom metoden är i huvudsak baserad på fenomenet gravitation, är aluminium densiteten av denna typ av fälgar inte lika hög som med andra produktionsmetoder.

Normalt kräver dessa fälgar en större massa för att ha högre motståndskraft.

Lågtrycksgjutning.

Lågtrycksgjutning använder ett lågt tryck för att skjuta ut snabbare aluminiumet in i gjutformen än vid gjutning med gravitationen. De mekaniska egenskaperna hos materialet förbättras tack vare en högre densitet.

Produktionskostnaden är något högre än för gjutning med tyngdkraft. Ändå är det nu främsta framställningsmetoden för aluminiumfälgar.

Vissa tillverkare använder högre tryck för att minska vikten på fälgen och stärka strukturen, men det medför högre kostnader.

Lågtryck gjutna fälg är den mest populära metoden på ersättningsmarknaden på grund av sin betydande balans mellan vikt och motståndskraft.

krypning eller spinning teknikerna.

Denna metod börjar med lågtrycksgjutning. Sedan roterar en specifik maskin på gjutningformen och värmer formen på yttresidan, medan styrrullarna trycker på fälgringen och sträcker den i längden som en kruka.

Kombinerad tillsammans, värme, tryck och rotation gör det möjligt att få en fälgring som ger liknande motståndskraft som en smiddad fälg för betydligt lägre kostnad.

OZ har använt denna tekniken för utvecklingen av sina fälgar till Formel 1 i många år.

Ersättningsfälgen Formel HLT är en av de mest talande exemplerna på fälgar som tillverkades med spinning.

HLT-tekniken är en eksklusiv teknik som används av O.Z, som håller den hemlig.

Vad man bör veta är att alla tillverkarna försöker få samma kvaliteter som på smiddade aluminiumfälgar och samtidigt begränsa de orimliga kostnaderna.

Smiddade fälgar

Detta är högkvalitets fälgar.

Metoden är att skapa en fälg vid mycket högt tryck från ett aluminium block.

Den färdiga produkten är så tät och stark att smiddde fälgara hjul är mycket lätta.

Detta beror på en fibrering som orsakades vid deformationen av materialet och som ändrar orienteringen av de metalliska kristallerna som förstärker strukturen hos den färdiga produkten.

Kostnaderna i verktyg, verktygsmaskiner och utveckling av dessa fälgar gör att de blir till lyxvaror.

avtagbara fälgar

Som anges ovan, tillverkningsmetoderna för avtagbara fälgar skiljer sig inte från dem som vi just angivit, förutom att varje del görs separat.

Detta gör att der används många kombinationer av processer och material. Man kan, till exempel, ha en fälg vars centrala del är av gjuten magnesium, kombinerat med en fälgring av smiddad aluminium