Klicka här för att starta sökningen

Pumpning av däck med kväve

Om man läser artiklar i biltidningar eller använder internetforumen, verkar det ibland som däck pumpade med kväve (nitrogen) är betydligt bättre än de pumpade med syre (oxygen). Det är sant att pumpning med kväve blev vanlig inom civil och militär luftfart, bilrace kretsar och stora industrifordon.

Är det värt att byta till kväve för alla ? Inte säkert.

Luften vi andar är en gas som består av 78 % kväve, 21 % syre och 1 % andra element. Kväve är alltså en gas som förekommer i stora mängder i luften som vi använder för att pumpa våra däck. Eftersom pumpning med kväve bara ger 99 % kväve i bästa fall, kan skillnaden verka liten.

Som alla gaser, expanderar kväve när temperaturen ökar och kondensear när den kyls. Om temperaturen ökar på 8° C, ökar trycket på 0,1 bar, och tvärtom.

Likvärdiga alternativ

  1. Som syre, är kväve känslig för temperaturförändringar. Därför måste vi öka däcktrycket någåt inför hösten.
  2. Som syre (i rött), läker kväve (i blått) genom gummiet, men långsammare.
  3. Medan kvävepumpning skyddar interna delerna från korrosion (kväve tåler inte fukt till skillnad från syre), måste man komma ihåg att syre fortsätter att tränga in i däcket från utanför på grund av atmosfärstrycket och en begränsade korrosionsfenomen fortsätter att ske.

Fördelar

  1. Kväve pumpning ger ett tryckfall av naturliga orsaker (utan ingripanden) som är mindre än för syre. Det är väl lämpad för pumpning av däck på bilar som kör väldigt lite, men även för husbilar och husvagnar.
  2. Dessutom är kväve en stabil gas måttligt känslig för temperaturökningen orsakad av rullmotståndet. Det uppnår höga hastigheter på banan utan att minska däckets prestanda.

Nackdelar

  1. Kväve pumpning har en betydande kostnad jämfört med vanlig luft.
  2. Det är ibland svårt att få tag på ren kväve och detta kan leda till riskfyllda beteenden (köra med undertryck, etc.).

Använd aldrig en vakuumpump för att förbereda dina däck innan du pumpar de med kväve, du skulla skada interna strukturen som gör det möjligt för däcket att fungera bra.