Allmänna försäljningsvillkor


Våra Allmänna Försäljningsvillkor syftar till att ge dig större kunskap om dina rättigheter som kund. Vänligen läs noga nedan informationen.


Dessa försäljningsvillkor fastställer villkoren för inköp av varor av företaget AD TYRES INTERNATIONAL SLU - hänvisat nedan till "AD TYRES INTERNATIONAL SLU" eller "Company" - införlivad enligt Andorra lagar och registrerade hos Adress till C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella i Andorra med en kapital på 1.000.000 EUR under registreringsnummeret NRT: L-711448-M Inspelningsdatum: 30/05/2016 hos Registreringsverket för handel.
Varje privatperson eller affärsenhet som köper på bolagets hemsida kommer att kallas nedan "Kund" eller "Köparen".
Dessa allmänna försäljningsvillkor utgör ett avtal mellan AD TYRES INTERNATIONAL SLU och kunden.


Introduktion

Webbplatsen www.dackleader.se är fritt tillgänglig för alla. Det har skapats för att sälja däck, hjul och snökedjor till privatpersoner och affärsenheter. Den detaljerade beskrivningen av dessa produkter finns på hemsidan.


1. Ämne

Dessa Allmänna Villkor definierar Bolagets och Kundens rättigheter och skyldigheter i samband med online inköp av de produkter som Bolaget föreslår. Kunden måste hänvisa till de Allmänna Försäljningsvillkoren som finns på webbplatsen vid kundens valideringsbeställning.


2. Allmänna villkor

De nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren gäller all försäljning av produkter via bolagets hemsida, genom att använda webbplatsen kunden dessa allmänna försäljningsvillkor och därmed ingå överenskommelse med bolaget. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra de nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren genom att publicera en ny version på webbplatsen när som helst. De tillämpliga Allmänna Försäljningsvillkoren är då den som publicerades på hemsidan vid tidpunkten för betalningen av ordern.

De allmänna försäljningsvillkoren finns på följande adress: https://www.dackleader.se/allmaenna-foersaeljningsvillkor

Bolaget ser till att för alla beställningar som finns på hemsidan finns en valideringsmöjlighet innan beställningen är placerad. Kunden förklarar att ha läst och accepterat de nuvarande Allmänna Försäljningsvillkoren.

Enligt svensk lag förklarade kunden att vara fullt berättigad att representera den privata person eller affärsenhet han / hon handlar för. Den information som registrerats av bolaget utgör bevis på alla transaktioner om inte annat visats.

Alla fordringar måste skickas till kundtjänsten. Den kommersiella servicen hos AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan inte hantera fordringar.

Kunden kan öppna en efterförsäljningsbiljett i den aktuella ordern genom att ansluta till sitt konto på bolagets hemsida. Det är också möjligt att kontakta Kundtjänst genom att klicka här: https://www.dackleader.se/kontakt


3. Pris

Priset på produkterna på vår hemsida anges i SEK med alla skatter inkluderade och detaljerad fullständigt på sidan av själva produkten.

I enlighet med avsnitt 16 nedan är varje order underkastad Andorran-lagen. Dessa order anses vara bearbetade i det område där AD TYRES INTERNATIONAL SLU är etablerad. Följaktligen kan priser som gäller för produkterna omfatta miljöbidrag som staten Andorra har krävt.

Om momsen ändras av de svenska myndigheterna, anpassar bolaget priserna på produkterna i enlighet därmed.

I ögonblicket av köpeskillingen visas i euro i kundvagnen med alla skatter ingår.

Priset på produkterna ändras flera gånger om dagen. Priserna som visas på webbplatsen kan ändras när som helst och utan förvarning. Sådana ändringar påverkar emellertid inte några beställningar som kunden redan har lagt till för ändringar.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU samtycker till att tillämpa det pris som anges på hemsidan vid tidpunkten för valideringen av ordern. Telekommunikationskostnader som är nödvändiga för AD TYRES INTERNATIONAL SLUs webbplats ska betalas av kunden. Detsamma gäller även fraktkostnaderna.


4. Produkter

Egenskaperna och priset på produkterna kan ses av kunden på bolagets hemsida.

Vissa uppgifter, som bilder av produkterna eller informationen som visas på kvalitets- och prestationsmärkningsetiketterna är icke-kontraktsmässiga. AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan inte hållas ansvarigt om den beställda produkten eller informationen på etikettens kvalitet och prestanda är annorlunda än bilden som visas på webbplatsen.

DOT avser däckets tillverkningsdatum. Det är ett fyrsiffrig nummer som anger veckan och året för tillverkningsdatumet. Alla däck som tillverkas mindre än 36 månader sedan anses vara nya. Inga fordringar kan godtas av AD TYRES INTERNATIONAL SLU för däck som tillverkats under de senaste 36 månaderna.

Kunden bekräftar att ha informerats om fraktkostnader, betalning och leveransvillkor.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU hedrar kundens order inom ramen för tillgängligheten i lager. Om ett visst föremål inte är på lager kommer AD TYRES INTERNATIONAL SLU att informera kunden om det.

Denna orderinformation skickas sedan i detalj till Kunden på engelska efter bekräftelse av ordern och därigenom skapa avtal mellan Bolaget och Kunden. En sammanfattning och en bekräftelse skickas till kunden efter bekräftelse av ordern.

Det är överenskommet och anges under varje bild på vår hemsida att bilderna är icke-kontraktliga. AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan inte hållas ansvarigt om den beställda produkten skiljer sig från bilden som visas på hemsidan.

Med undantag av särskilda villkor är de rättigheter som beviljas här nedan endast den fysiska personen som undertecknar ordern (eller ägaren till den angivna e-postadressen).

I enlighet med juridiska villkor för överensstämmelse och dolda brister, lämnar AD TYRES INTERNATIONAL SLU tillbaka eller byter defekta eller inte motsvarande produkter i order.

Återbetalningen kan beställas med följande metoder:

AD TYRES INTERNATIONAL SLU organiserar retur av de defekta produkterna på egen bekostnad och samtycker till att fullt ut återbetala kunden inom 10 arbetsdagar från och med det att produkten returneras till lageret. Det fulla bidraget är föremål för resultatet av expertbedömningen och kan behandlas om utvärderingen visar en brist som gynnar kunden.

Återbetalningen kommer alltid att behandlas med samma betalningsmedel som beställningen gjordes (bankkort, banköverföring etc.)

Det händer att vissa tillverkare säljer sin produkt under ett annat varumärke. Det är exempelvis fallet för däcken Maxxis och Cheng Shin och CST, som är tre märken tillverkade av samma företag: Cheng Shin / CST. Det är också fallet för varumärkena Mitas och Sava. Dessa däck tillverkas av samma företag och har därför samma kvalitet och prestanda. AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan inte veta i förväg vilket däckmärke som ska levereras för en order av ett av dessa märkesdäck.

Om kunden beslutar att återvända däcket ska returavgiften betalas helt av honom / henne.

Om AD TYRES INTERNATIONAL SLU organiserar retur av produkterna är returfraktsavgiften 270SEK per artikel (per beställd artikel) om insamlingen av varan (ar) utförs av en professionell transportör.

Kunden kan besluta att returnera varorna till egna kostnader. I det här fallet måste kunden begära en giltig returadress från AD TYRES INTERNATIONAL SLU och returavgiften är helt och hållet hans / hennes ansvar. AD TYRES INTERNATIONAL SLU kommer att ge kunden ett returdokument för att bifoga paketet / erna. AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan inte hållas ansvarig för skada eller förlust under returtransporten. Kunden får full återbetalning inom 10 arbetsdagar från och med det att produkten återförs till lageret.

Återbetalningen kommer alltid att behandlas med samma betalningsmedel som beställningen (bankkort, banköverföring etc.)


5. ÄGANDE OCH ÖVERFÖRING AV RISKER

Produkterna blir kundens egendom vid validering av beställningen. Följaktligen är Kunden ensam ansvarig för import och introduktion av Produkterna till det destinationsland som han har valt för leverans. Kunden uppmanas att konsultera de eventuella skyldigheter som åligger honom på grund av importen av Produkterna till nämnda destinationsland.

Eventuell risk för förlust eller skada på Produkterna överförs till Professionell Kund eller Icke-Professionell Kund från äganderättens övergång.

Eventuell risk för förlust eller skada på Produkterna överförs till Konsumentkunden när denne eller en tredje part utsedd av denne, och annan än den transportör som Säljaren föreslagit, tar Produkterna i fysisk besittning.


6. Fraktvillkor

Leveransen sker i allmänhet mellan 2 och 8 arbetsdagar. Vi kan inte garantera leveranstider. Det händer att ett paket är försenat på grund av trafikproblem eller olyckor under transport. En leveranstid begränsas till 30 dagar efter mottagandet av betalningen. Efter att ha överskridit denna tidsgräns kan kunden ersättas genom att helt enkelt begära upphävande av sin order.

Om leveransadressen är ett passande centrum är det Kundens ansvar att kontakta detta monteringscenter direkt för att göra ett avtal och kontrollera tillgängligheten.

Fraktkostnaderna erbjuds vid beställning av två identiska produkter.

Om en vara beställs (bildäck, fälg) ska fraktkostnaderna betalas av kunden om inte ordern gäller motorcykeldäck eller i vissa fall där fraktkostnaden erbjuds för inköp av minst ett däck.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU samtycker till att leverera produkterna till leveransadressen från kunden vid beställningens placering.

Om beställningen innehåller flera olika föremål, är det möjligt att dessa olika artiklar inte levereras samma dag, därför kan inga fordringar accepteras från Kunden i dessa fall.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan inte hållas ansvarigt om kunden lämnat ofullständig eller felaktig leveransadress som då resulterar i omöjligheten att leverera produkterna. I så fall kommer returavgiften på 270SEK per paket helt att debiteras Kunden.

Om kunden är frånvarande när leverans sker ska kunden kontakta den transportör som ansvarar för sitt paket för att ordna ett nytt leveransdatum eller för att få adress till depotet där kundens paket är lagrat av transportören.

Om kunden misslyckas med att slutföra ovanstående åtgärder kommer paketet att skickas tillbaka till lageret hos AD TYRES INTERNATIONAL SLU inom 10 arbetsdagar och returavgiften debiteras kunden. Vid återlämnande av varorna till lagret kommer återbetalningen att behandlas till Kunden med avdrag för returavgift på 270SEK per paket.

All förlust eller skada på produkten är Kundens ansvar från det ögonblick kunden accepterar leverans av produkten.

Kunden måste antingen informera transportören om alla frågor skriftligen vid tidpunkten för leveransen eller neka leveransen med en orsak.

Kunden måste kontrollera leveransens tillstånd och överensstämmelse vid leverans tidpunkt, såvida leveransen sker på en hemadress eller vid ett monteringscentrum.

Om den levererade produkten inte överensstämmer med den beställda produkten eller om paketet levereras skadat, måste kunden vägra leverans. Kunden måste då omgående informera AD TYRES INTERNATIONAL SLU genom att kontakta företagets kundtjänst via biljettsystemet eller genom att skicka ett fax eller brev (AD TYRES INTERNATIONAL SLU C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra) .

AD TYRES INTERNATIONAL SLU tar inte tillbaka några föremål som redan är monterade eller används.

Om kunden bestrider signaturen vid leveransen kommer en fordran att lämnas in hos transportföretaget. Ett intyg om icke-mottagning skickas till Kunden, som måste returneras daterad och undertecknad av Kunden för att kunna lämna in fordran till transportföretaget. Om leveransadressen ägde rum vid ett monteringscenter måste kunden be den passande centret att underteckna certifikatet.

Fristen för hantering av fordran är minst 10 arbetsdagar från det att fordran har lämnats in och det kan ta upp till 4 veckor att få svar från transportföretaget. Denna tidsfrist fastställs av transportföretaget, AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan inte hållas ansvarig för eventuella förseningar.

Om kunden väljer ett av partnerpartnersna i bolaget som leveransadress, godkänner han / hon att däcken är monterade i det valda monteringscentret. Passande priser fastställs av monteringscentret och inte av AD TYRES INTERNATIONAL SLU och kunden måste acceptera dessa priser. Om kunden vägrar att passa in i däcken på monteringscentret där leverans av ordern ägde rum har monteringscentralen rätt att begära en rimlig betalning från kunden för mottagning och lagring av kundens däck.

Företaget kan inte hållas ansvarigt för tjänsterna för montering, balansering eller andra tjänster hos monteringscentraler där kunden beställde däcken, eftersom monteringscentren inte är relaterade på något sätt till bolaget. Affärsförhållandet mellan monteringscentret och kunden är föremål för överenskommelse mellan monteringscentret och kunden.

Informationen om monteringscentralerna, såsom öppettider, priser och tjänster, maximal dimensioner, etc., tillhandahålls av montagecentra. AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan inte hållas ansvarig om priserna eller öppettiderna för monteringscentra som visas på webbplatsen skiljer sig från de faktiska priserna eller öppettiderna. Det är kundens ansvar att kontakta det monteringscenter som valts för leverans och fråga om priser och tillgänglighet innan beställningen är placerad.

Denna information kan ändras på webbplatsen utan kunskap om AD TYRES INTERNATIONAL SLU.


7. Tillgänglighet och presentation

Aktien och priserna ändras automatiskt på webbplatsen flera gånger om dagen. AD TYRES INTERNATIONAL SLU kommer att hedra kundens order inom gränserna för det tillgängliga lageret. Om produkten är slut i lager AD TYRES INTERNATIONAL SLU informerar kunden omedelbart om det och ersätter kunden helt på samma sätt som beställningen betalades ursprungligen.


8. Kontakt

Vår kundservice finns tillgänglig via kontaktformuläret för kommersiella frågor eller via biljettsystemet för frågor som rör beställning efter försäljning.

För att kunna ansluta till sitt konto måste kunden använda samma e-postadress som vad han eller hon använde vid beställningens placering med det lösenord som valts under beställningen.

Vår kundservice är öppen från kl. 08.00 till 16.00 (med undantag för helger och helgdagar).

Vänligen klicka här för att gå med i vårt team: https://www.dackleader.se/kontakt


9. Avbeställning av ordern

AD TYRES INTERNATIONAL SLU har möjlighet att begära upphävande av ordern efter valideringen av betalningen.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU samtycker till att svara på avbokningsförfrågningar och genomföra dessa förfrågningar, men kan inte hållas ansvarigt om avbokningsförsöket misslyckas. När varorna är hållna av transportören är det omöjligt att avbryta eller stoppa orderens frakt.

Om avbokningen är validerad erhåller kunden en bekräftelse om det från bolaget och återbetalningen behandlas inom 10 arbetsdagar via samma betalningsmedel som beställningen betalades ursprungligen

Om beställningen inte kan annulleras har kunden möjlighet att vägra leverans. Vid retur av varorna till lageret hos AD TYRES INTERNATIONAL SLU kommer återbetalningen att behandlas med avdrag för returavgiften på 270SEK per paket.

Om kunden accepterar leverans kan AD TYRES INTERNATIONAL SLU organisera retur av produkterna. Avkastningsavgiften i detta fall är 270SEK per föremål.

Kunden kan besluta att returnera varorna till sina egna utgifter. I så fall måste kunden informera AD TYRES INTERNATIONAL SLU för att få returadressen där produkterna ska skickas tillbaka. I detta fall tar kunden det fulla ansvaret för transporten till den punkt där produkten kommer till lageret av AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Företaget kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada under returfrakten. När produkten återlämnas till lageret, behandlar AD TYRES INTERNATIONAL SLU hela återbetalningen inom 10 arbetsdagar.


10. Betalning

Betalning måste göras omedelbart vid beställningens placering. Kunden kan betala med bankkort, PayPal eller via banköverföring.

Kunden måste ange ordernummer på betalningsblanketten om betalningen sker via banköverföring. AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan identifiera beställningen med detta ordernummer. Så snart som betalningen för banköverföring kommer fram (det kan ta upp till 72 timmar) valideras ordern och produkten skickas till Kunden.

Kunden får en bekräftelse om e-post om det.

Alla bankkort som utfärdats av bankinstitut utanför Sverige måste vara internationella bankkort (Mastercard eller Visa). Den säkrade bankkortbetalningen utförs av en leverantör.

Alla betalningsprocesser som görs mellan de enskilda kunderna och HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT betalningssystemet är fullständigt krypterade och skyddade. Protokollet som används för betalningen är SSL-registrerad till den elektroniska banken (3D Secure-protokollet).

All information om order- och bankkortsnummer är skyddad och visas inte på Internet. Bankkortet skrivs aldrig ut på något dokument, faktura eller annat papper.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU känner inte till bankkortnumren. HIPAY/BRAINTREE-systemet behåller inte bankkortnumren när betalningstransaktionen skickas till banken. Således har ingen tillgång till kundens bankkortsuppgifter via informatik eller tryckta dokument. Risken att hacka och erhålla kundens bankkortnummer under en köpåtgärd på AD TYRES INTERNATIONAL SLUs webbplatser via HIPAY/BRAINTREE-systemet är noll.

Professionella kunder kan göra sina betalningar med bankkort eller genom att använda det automatiska debiteringssystemet för AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Betalningstransaktionen som kunden bekräftar debiteras omedelbart på hans / hennes konto. I enlighet med artikel L. 132-2 i penning- och finanslagen är åtagandet att betala med bankkort oåterkalleligt. Genom att tillhandahålla hans / hennes bankkortsuppgifter under betalningsprocessen tillåter kunden AD TYRES INTERNATIONAL SLU att debitera sitt kort med det belopp som motsvarar det angivna priset. Kunden bekräftar att han / hon verkligen är den juridiska ägaren till det debiterade kortet och han eller hon har rätt att använda detta kort. I händelse av ett fel eller omöjlighet att debitera kortet avbryts ordern omedelbart.

Verksamheten relaterad till distansförsäljningskontraktet hålls av AD TYRES INTERNATIONAL EU belägen Nivå 3 Suite nr 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - företagets registreringsnummer OC 1277.


10.1 Betalning med kreditkort uppdelat på 4 gånger

Betalningsalternativet i 4 delbetalningar är tillgängligt enligt villkoren nedan (kompletta hjulpaket är uteslutna).

Beställningens totalpris Administrationsavgift
0.00 kr - 2 000.00 kr 6.90%

Utländska kort, uttagskort, kort med systematiskt godkännande (Electron, Maestro, Cirrus ...) och e-kort accepteras inte.

Betalning av dina månatliga betalningar sker via kreditkort eller direktdebitering.

De 4 tidsfristerna är följande:

 • Deadline 1 : beställningsdagen, 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 2 : 30 dagar efter din beställning, 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 3 : 60 dagar efter din beställning, 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 4 : 90 dagar efter din beställning, 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.

Vid eventuellt misslyckad betalning ger vi dig 7 dagar till att reglera din situation utan ränteintäkter, samtidigt som du behåller rätten att få tillgång till dina "betalningsfaciliteter". Efter denna period förlorar du rätten att få tillgång till "betalningsfaciliteter" och alla belopp kommer omedelbart att betalas. Sen betalningsränta beräknas från datumet för din order till ECB-kursen plus 10% ränta utan föregående meddelande.


11. Avbeställningsrätt

Kunden har en avbeställningsrätt som han / hon kan utöva utan att ge någon anledning eller betala några böter - förutom betalning av returavgifterna - under 14 dagar från och med dagen för mottagandet av de varor som beställts på hemsida.

För att kunna utnyttja avbeställningsrätten måste Kunden skriftligen underrätta Bolaget i ett tydligt formulerat uttalande inom 14 dagar från mottagandet av relevanta varor. Kunden kan öppna en biljett i den relevanta ordern för att kontakta efterhandstjänsten eller kan skicka ett fax eller brev (AD TYRES INTERNATIONAL SLU C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra).

Kunden ska bära alla kostnader för att returnera varan vid utövandet av hans eller hennes avbokningsrätt, endast priset på den inköpta produkten och fraktkostnaden återbetalas till fullo.

Företaget kan inte ta tillbaka något monterat hjul, förutom om leverans nekas på grund av skador under transport.

Produkterna måste returneras i originalförpackningen oanvänd och oskadad.

Avkastningsavgiften tas alltid av från det slutliga återbetalningen av ordern.

Produkterna kan returneras på följande sätt

 • AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan organisera återlämnande av föremålet och återbetala kunden inom högst 15 dagar från det att varan mottagits på lageret med avdrag för returavgiften på 270SEK / styck (per levererat däck, hjul eller kedja)
  Om objektet har monterats eller använts, kommer ingen återbetalning att behandlas.
 • Kunden kan besluta att returnera varorna till sina egna utgifter. I det här fallet måste kunden först informera AD TYRES INTERNATIONAL SLU för att få returadressen där produkterna måste skickas tillbaka. I detta fall tar kunden det fulla ansvaret för transporten till den punkt där produkten kommer till lageret av AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Företaget kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada under returfrakten. När produkten återlämnas till lageret behandlar AD TYRES INTERNATIONAL SLU full återbetalning.
  Kunden kommer alltid att ersättas på samma sätt som beställningen betalades: bankkort, PayPal eller banköverföring.
  Om betalningen gjordes genom banköverföring kommer bankens uppgifter att begäras.

12. Garantier

AD TYRES INTERNATIONAL SLU har laglig skyldighet att ge garantier för lagliga överensstämmelser och dolda brister.

Kundens fördelar med garantin under två år räknas från leveransdatumet. Han / hon kan välja att få en ersättare eller att få ersättning. Ersättningen är beroende av tillgänglighet. Kunden har rätt att begära en expertbedömning av ett däck om han / hon finner det felaktigt.

Det här däcket skickas obligatoriskt tillbaka till tillverkaren för expertutvärdering. Returtransporten är ansvarig för AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Expertutvärderingen kan ta upp till flera månader (minst 3 månader). Under denna period kan företaget inte skicka en ersättning till kunden eller återbetala honom / henne utan resultaten av expertbedömningen.

När expertbedömningen är klar kommer kunden att få expertbedömningsrapporten och informera honom / henne om resultatet. Inga anspråk kan beaktas efter mottagandet av resultaten.

Om expertbedömningen visar ett fel kommer kunden att återbetalas, annars måste företaget fakturera Kunden för kostnaderna för utvärderingen som är 35 € per däck.

Kunden kommer att ersättas med samma betalningsmedel som beställningen betalades.

Om resultatet av expertbedömningen är negativt kommer däcket i fråga antingen att förstöras eller returneras till kunden.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU garanterar till alla sina kunder att produkterna överensstämmer med de europeiska lagstiftningarna och är godkända för körning på väg (förutom om det annars anges på hemsidan, till exempel för fyrhjulingar).

Kunden måste se till att de inköpta däcken och fälgarna överensstämmer med tillverkarens beskrivning av hans eller hennes fordon.

Kunden måste respektera tillverkarens beskrivning och rekommendation om fordonets säkerhet och tillförlitlighet, särskilt för storleken på däck och fälgar, inflation och däcktryck samt villkoren för montering och lagring av däck.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan under alla omständigheter inte hållas ansvarig för det val som kunden gör vid köp av en produkt, för felaktig lagring eller för användning av produkten under felaktiga förhållanden. Kunden måste se till att de beställda produkterna är kompatibla med sitt fordon och överensstämmer med tillverkarens beskrivning och rekommendation.

Garantin täcker inte skador på grund av felaktig montering eller normalt slitage på däcken eller konsekvenserna av felaktig användning av produkterna eller försämring av produkter på grund av försumlighet.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU tillhandahåller inte tilläggsgaranti annat än de juridiska garantierna för laglig efterlevnad och dolda fel.

Företaget kan inte hållas ansvarigt för tjänsterna för montering, balansering eller andra tjänster hos monteringscentraler där kunden beställde däcken, eftersom monteringscentren inte är relaterade på något sätt till bolaget. Affärsförhållandet mellan monteringscentret och kunden är föremål för överenskommelse mellan monteringscentret och kunden.


13. Immateriella rättigheter

All information om immateriella rättigheter som varumärken, produkter, domännamn, bilder, videor, texter etc. är AD TYRES INTERNATIONAL SLUs immateriella äganderätt.

Inget uppdrag av immateriella rättigheter genomförs genom de nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren.

Dessa varor är den exklusiva äganderätten till AD TYRES INTERNATIONAL SLU och får inte användas eller reproduceras helt eller delvis utan förhandstillstånd.


14. Force majeure

Vid förekomsten av oförutsedda händelser eller force majeure som hindrar AD TYRES INTERNATIONAL SLU från att uppfylla sina skyldigheter gentemot kunden kommer denna skyldighet att avbrytas. AD TYRES INTERNATIONAL SLU informerar kunden om förekomsten av ett sådant evenemang så snart som möjligt.


15. Skydd av personuppgifter

AD TYRES INTERNATIONAL SLU har åtagit sig att skydda personliga datum för användarna på webbplatsen dackleader.se. All personlig information skickas och lagras säkert på webbplatsens underhållare i Frankrike. AD TYRES INTERNATIONAL SLU kan behöva samla personuppgifter om användarna av webbplatsen och överföra dem till sina partners.

I enlighet med lagen om dataskydd (enligt ändrad version) har kunden rätt att få tillgång till, rätta till och ta bort personuppgifter (enligt definitionen i dataskyddslagen) eller motsätta sig behandlingen. Kunder kan göra detta genom att skicka ett brev till adressen nedan:

AD TYRES INTERNATIONAL SLU
C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la Vella, Andorra
Email: cm (a) adtyre.com - Telefon: +376 810 888


16. Tillämplig lag och jurisdiktion

Avtalet mellan Försäljare och Köpare inom Europeiska unionens territorium styrs av medlemslandet i vilket avtalet ingås, vad gäller skydd enligt konsumentskyddslagen.

Uppgifterna från Beställningen databehandlas av den maltesiska Försäljaren. Den maltesiska lagen kommer att tillämpas för behandling av personuppgifter.

För alla andra frågor som inte gäller de två bestämmelserna ovan, kommer andorransk lag tillämpas subsidiärt.

LiveChat
Messenger