Integritetspolicy

 1. Generella principer
 2. Vad är definitionen av termer med en stor bokstav?
 3. En stadga för vad?
 4. För vilken laglig motivering är dina uppgifter samlade och används av AD Tyres?
 5. Vilka data samlas in?
 6. Hur används dina data?
 7. Hur länge håller du data?
 8. Vem är dina data delade med?
 9. Har dina data överförts utanför EU?
 10. Hur skyddas dina data?
 11. Vilka är dina rättigheter?
 12. Hur samlar AD Tyres data för minderåriga?
 13. Vad sägs om kakor och annan liknande spårningsteknik?
 14. Några ytterligare element på sociala nätverk
 15. Vilka är konsekvenserna av att aktivera en extern länk?
 16. Hur kommer du att bli underrättad om ändringar i stadgan?
 17. Hur kontaktar vi oss?

1. Allmänna principer

Företaget AD Tyres International SLU, bolag i Andorrans lag av form societat limitada unipersonal med huvudstaden 1.000.000 euros, registrerad i handelsregistret och bolag i Andorra under nummer 16339 med säte Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Block Num. 1, despatx nr. 111-112, ANDORRA LA VELLA, Andorra, e-post: cm (a) adtyre.com, telefon: +376 810 888 (nedan kallad AD Tyres ) som utför en e-handelsaktivitet som erbjuds via webbplatsen https://www.dackleader.se/ (hädanefter " Site ") försäljning av däck och tillhörande produkter.

Som en del av denna verksamhet krävs AD Tyres för att samla in online eller via telefon. Data som direkt eller indirekt identifierar kunder, användare av Webbplatsen eller någon tredje part (nedan kallad " Personer som är oroliga " eller " Du ") och utför bearbetning av dessa data.

AD Tyres attackerar stor betydelse för att behandlingen av dessa data överensstämmer med gällande lagstiftning och i synnerhet med Andorrans lag 15/2003 av den 18 december 2003 kvalificerad som skydd av personuppgifter och förordning (EU) 2016/679 av den europeiska Parlamentet och rådet av den 27 april 2016 (nedan kallat " RGPD ").

Du är informerad om att Europeiska kommissionen genom beslut av den 19 oktober 2010 har förklarat att Andorra anses ha tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter som överförs från Europeiska unionen.

I enlighet med artikel 27 i RGPD har AD Tyres utsett som företrädare i Europeiska unionen företaget AD TYRES INTERNATIONAL EU - Company number OC 1277 - Level 3 (Suite N°2407) Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA.

Du uppmanas att noggrant läsa denna sekretesspolicy (nedan kallad " stadgan ") och att läsa innehållet.

2. Vad är definitionen på kapitaliserade termer?

Ord eller fraser som börjar med en bokstav har definitionen som anges nedan.

AD Tyres
det företag som anges i artikel 1 första stycket.
charter
till den definition som avses i artikel 1 .
Kundkonto
hänvisar till det konto som någon kund kan skapa från https://www.dackleader.se/mitt-konto/ .
Försäljningsvillkor
innebär de allmänna villkoren för försäljning av AD Tyres tillgängliga på adressen https://www.dackleader.se/allmaenna-foersaeljningsvillkor .
Data (s)
alla personuppgifter, dvs. information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, eftersom det är underförstått att den person som direkt eller indirekt kan identifieras med hänvisning till en identifierare, såsom namn, identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller ett eller flera specifika element som är specifika för sin fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Bankuppgifter
till den definition som avses i artikel 5 .
Beställningsdata
till den definition som avses i artikel 5 .
Geolokaliseringsdata
till den definition som avses i artikel 5 .
Navigationsdata
till den definition som avses i artikel 5 .
Tredjepartsdata
till den definition som avses i artikel 5 .
Service Editor Data
till den definition som avses i artikel 5 .
Tredjepartsdata
till den definition som avses i artikel 5 .
Berörda personer)
till den definition som avses i artikel 1 .
Produkter)
betyder de pneumatiska eller tillhörande produkterna (fälgar, kedjor, etc ...) som säljs av AD Tyres på sajten.
rgdp
till den definition som avses i artikel 1 .
Webbplats
till den definition som avses i artikel 1 .
Behandling (er)
betyder transaktion eller uppsättning transaktioner som eventuellt inte kan utföras med hjälp av automatiserade processer och tillämpas på Data, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller modifiering, utvinning, konsultation, användning, överföring, spridning eller eventuella annan form av tillhandahållande, försoning eller samtrafik, begränsning, radering eller förstörelse.
Du
till den definition som avses i artikel 1 .

3. En stadga för vad?

Företaget AD Tyres International SLU enligt andorransk lag och bolagsformen societat limitada unipersonal ("enmansföretag med begränsat ansvar", dvs. en hybridform mellan svenskt aktiebolag och handelsbolag), med ett kapital på 1 000 000 euro, registrerat i handelsregistret för företag i Andorra med nummer 16339, vars säte är sis Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), e-post: cm(a)adtyre.com, telefon: +376 810 888, (härefter kallad "AD Tyres"), sköter en webbutik på hemsidan https://www.dackleader.se/ (hädanefter kallad "Hemsidan") för försäljning av däck och tillhörande produkter.

Under utövandet av denna aktivitet måste AD Tyres samla in Uppgifter online eller via telefon för att direkt eller indirekt identifiera sina kunder, användarna av hemsidan eller av tredje part (hädanefter kallade "Berörd part" eller "Du") och behandla Uppgifterna.

Dessa Uppgifter behandlas av företaget AD Tyres driftställe i Maltas territorium nämligen AD TYRES INTERNATIONAL EU, registrerad med nummer OC 1277, vars säte är sis Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Dess behandling av Uppgifterna kan således anses utföras i Europeiska unionens territorium i enlighet med skäl 22 och artikel 3.1 i förordning (UE) 2016/679 i Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 april 2016 (hädanefter kallad GDPR) och omfattas av denna lagstiftning.

Därutöver tillämpas likaså maltesisk lag om Dataskydd från 2018 (kap. 586) vi behandling av Uppgifterna i enlighet med artikel 4(2)(a) i den här lagen.

AD Tyres lägger stor vikt vid att behandlingen av dessa uppgifter överensstämmer med rådande lagstiftning och i synnerhet den maltesiska dataskyddslagen från 2018 (kap. 586) och förordningen (EU) 2016/679 i Europeiska parlamentet och rådet av den 27 april 2016 (hädanefter kallad "GDPR").

Vi uppmanar dig att läsa denna Sekretesstadga noggrant (hädanefter kallad "Stadgan") och bekanta dig med dess innehåll.

4. Vilken laglig motivering är dina uppgifter samlade och används av AD Tyres?

AD Tyres gör en punkt att samla och behandla dina data endast på grundval av en av följande juridiska motiveringar:

 • Ditt samtycke : Det här är en tydlig positiv handling från din sida, där du på ett fritt, specifikt, upplyst och entydigt sätt uttrycker ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter.
 • Genomförande av kontrakt : Detta är insamling och bearbetning av dina uppgifter som är nödvändiga för utförandet av försäljningskontraktet mellan Dig och AD Tyres eller före kontraktsåtgärder som tillhandahålls till Din begäran (någon begäran från Din tidigare del till beställningen och gjord i syn på den senare);
 • Ett legitimt intresse : det här är insamling och behandling av dina uppgifter för de legitima intressen som AD Tyres eller tredje part förfogar till (t.ex. prospektering, bedrägeribekämpning etc.), såvida inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som skulle kräva ditt Data (t.ex. privatliv eller företagsfrihet);
 • En juridisk skyldighet : Detta är insamling och behandling av dina uppgifter som åläggs AD Tyres genom någon laglig eller föreskrivande bestämmelse eller rättslig eller administrativ enhet (t.ex. skyldigheter som ålagts av det land du vill besöka).

5. Vilka uppgifter samlas in?

Uppgifter som samlats in på begäran av AD Tyres

AD Tyres Du begär uttryckligen insamlingen av dina data vid olika tidpunkter och i synnerhet under:

 • användningen av sajten, inklusive enkel navigering på sajten;
 • slutförandet av en order på webbplatsen;
 • skapandet av ett klientkonto på webbplatsen eller
 • någon kommunikation med kundtjänsten.

När du gör beställningen på uppdrag av en tredje part på sajten, accepterar du att kommunicera och garantera samtycket till denna sekretesspolicy av de uppgifter som tillhandahålls.

Denna data samlad (nedan kallad "orderdata") består i synnerhet av:

 • Ditt förnamn ;
 • Ditt namn ;
 • Ditt födelsedatum
 • Din postadress
 • din e-postadress
 • Ditt telefonnummer ;
 • Ditt land ;
 • Ditt momsnummer inom gemenskapen.

Betalningsvillkoren består av de uppgifter som samlas in på vår uttryckliga begäran (nedan kallad bankdata ) av ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum och CVC (eller visuellt kryptogram som finns på baksidan av kortet).

Vissa beställningsdata (förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, land, e-postadress) och bankdata förutsätter ingående av kontrakt med AD Tyres. Följaktligen kommer eventuell övertygelse från din sida att ge oss denna information förhindra att du slutför din beställning.

Data som automatiskt samlas in av AD Tyres

AD Tyres krävs för att samla in, särskilt vid din surfning på sajten, några av dina data automatiskt via din enhet (dator, surfplattform, mobiltelefon, etc.). Dessa data kan hämtas även om det inte finns någon order.

Dessa data (nedan kallade " tekniska data ") består särskilt av

 • Din IP-adress (det identifieringsnummer som tilldelats din enhet som en del av dess anslutning till Internet);
 • Din MAC-adress (fysiskt identifieringsnummer lagrat på ditt nätverkskort eller nätverksgränssnitt);
 • Ditt IMEI-nummer (identifikationsnummer för din mobiltelefon);
 • operativsystemet på din enhet (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, etc.);
 • Din mobiloperatör;
 • Din Internetleverantör
 • webbläsaren du använder (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.); eller
 • den tidszon som används av din enhet.

Data som samlas in automatiskt via din enhet består också av data om din navigering (i fortsättningen " navigeringsdata ") som:

 • sidorna du har besökt
 • Datumet för ditt besök
 • tiden som spenderades på varje sida som besökte
 • länkarna du har aktiverat
 • de erbjudanden du har hört
 • de produkter du har sökt efter
 • de order du har gjort eller
 • Dina konsumtionsvanor hos produkterna

Slutligen kan de data som samlas in automatiskt via din enhet fortfarande bestå av din geolocation-data (i det följande " Geolocation Data ") när din enhet och / eller din webbläsare är inställda för den effekten.

Data som överförs av sociala nätverk eller andra utgivare av informationssamhällets tjänster

AD Tyres kan så småningom få dina data via en överföring som gjorts av utgivaren av ett socialt nätverk (Facebook, Twitter, etc.) eller andra utgivare av informationssamhällets tjänster, inklusive:

 • Din bläddring på utrymmet dedikerat till AD Tyres eller Webbplatsen på ett visst socialt nätverk.
 • Din användning av funktioner på webbplatsen, vilka funktioner skulle relateras till ett socialt nätverk eller annan tjänst i informationssamhället.
 • Skapa ditt kundkonto om du väljer att registrera dig genom att överföra dina data från ett socialt nätverk (i synnerhet Facebook) eller en utgivare av informationssamhällets tjänster (i synnerhet Google).

Dessa data som samlas in av AD Tyres via sociala nätverk eller andra utgivare av informationssamhällstjänster (nedan kallade " Service Editors Data ") består huvudsakligen av:

 • Din beställningsinformation samlad av relevant tjänstutgivare (inklusive fotografier av dig); eller
 • Tekniska data eller navigationsdata som samlats in av den relevanta tjänsteutgivaren.

Om du vill begränsa insamlingen av dessa data, är du inbjuden att kontakta utgivaren av den aktuella tjänsten och / eller ändra sekretessparametrarna för ditt konto som är kopplat till den här tjänsten.

Uppgifter från tredje part

AD Tyres kan krävas för att samla in dina uppgifter genom tredje part med vilka AD Tyres har juridiska och / eller ekonomiska förhållanden, inklusive:

 • anknutna företag;
 • affärspartners; eller
 • andra oberoende källor.

Dessa data (nedan kallade " tredje parts data ") består särskilt av identifieringsdata eller relaterade till användningen av en produkt eller tjänst som föreslagits av den berörda tredje parten, vilken data samlades in och behandlades. av den berörda tredje parten.

6. Hur används dina data?

Tabellen nedan visar de viktigaste egenskaperna hos de behandlingar som AD Tyres utför om dina data.

För mer information om syftet eller uppgifterna, bjuder AD Tyres dig att kontakta kundservice, till din bekvämlighet, antingen genom att skicka ett mail till adressen cm (a) adtyre.com eller genom det kontaktformulär som finns tillgängligt här .

Behandlingsnamn mål Juridisk motivering Uppgifterna berörs
beställa
 • Svara på alla dina önskemål om att beställa
 • Tänk på och utför din beställning
Avtal
 • Beställningsdata
Transaktion
 • Utför din betalning av beställningen
 • Hantera banktransaktioner vid avslag
Avtal
 • Bankuppgifter
Fordringar på betalningar
 • Hantera eventuella fordringar hos kortinnehavaren som användes vid betalning av ordern
Avtal
 • Bankuppgifter (exklusive HVAC)
Eftermarknadstjänst
 • Hantera dina fordringar
 • Meddela ändringen av stadgan eller de allmänna försäljningsvillkoren
 • Hantera kundrelationen (förfrågningar, kommentarer och förslag) efter en order
 • Hantera återbetalningar
Avtal
 • Beställningsdata
 • Bankuppgifter (exklusive HVAC)
Kundkonto
 • Underlätta dina efterföljande order genom att undvika återinträde av föremål som redan kommunicerats med AD Tyres
Samtycke
 • Beställningsdata
 • Bankuppgifter (exklusive HVAC)
nyhetsbrev
 • Utför din prenumeration på vårt nyhetsbrev
Samtycke
 • Beställningsdata (e-postadress)
AD Tyres kommersiella erbjudanden
 • Genomföra direkta marknadsföringskampanjer på AD Tyresprodukter (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Legitimt intresse (1)
 • Beställningsdata
 • Teknisk data
 • Navigationsdata
 • Service Publisher Data
 • Tredjepartsdata
Målriktad annonsering
 • Anpassa våra reklammeddelanden till dina behov och vanor, särskilt på webbplatsen
Samtycke (cookies)
 • Teknisk data
 • Navigationsdata
Användarupplevelse
 • Anpassa din webbplatsupplevelse enligt dina behov och dina vanor
 • Accelerera din navigering på webbplatsen
Samtycke (cookies)
 • Teknisk data
 • Navigationsdata
Geolocation
 • Ge dig ett sökverktyg för närmaste monteringsstationer till din plats
Samtycke
 • Geolokaliseringsdata
Statistik
 • Genomföra och analysera statistiska studier
Legitimt intresse (2) och samtycke (cookie)
 • Beställningsdata
 • Teknisk data
 • Navigationsdata
Kvalitet
 • Analysera de tekniska problem som uppstår vid användningen av sajten
 • Detektera anomalier i informationssystemet
Riktigt intresse (3)
 • Teknisk data
 • Navigationsdata
Bedrägeri
 • Upptäck förfalskning och tekniskt bedrägeri
Legitimt intresse (4)
 • Beställningsdata
 • Teknisk data
 • Navigationsdata

(1) Det berättigade intresset är det som avses i skäl 47 i RGPD med följande lydelse: " Behandling av personuppgifter för prospektering kan betraktas som gjort för att tillgodose ett berättigat intresse ". Detta legitima intresse inkluderar att upprätthålla ett regelbundet affärsförhållande med dig.

(2) AD Tyres legitima intresse är självbedömning och förbättring genom det statistiska verktyget.

(3) AD Tyres legitima intresse är att säkerställa kvaliteten på sin tjänst.

(4) AD Tyresens legitima intresse är att förhindra bedrägerier.

7. Hur länge lagras dina uppgifter?

AD Tyres gör en punkt att hålla dina data i en form som tillåter din identifiering under en tid som inte överstiger det som är nödvändigt för de syften som de behandlas.

Tabellen nedan visar retentionperioderna för varje typ av data beroende på den bearbetning som de används för.

Data Behandling Hållbarhet i aktiv grund (1) Hållbarhet i mellanarkivering (2)
Beställningsdata beställa 5 år från sista ordern n / a
Eftermarknadstjänst 5 år från sista ordern n / a
Kundkonto 5 år från den senaste inloggningen till klientkontot
eller
Innan samtycke dras tillbaka om det inträffar tidigare
n / a
nyhetsbrev Tills du avbryter prenumerationen n / a
AD Tyres kommersiella erbjudanden 2 år från sista ordern n / a
Statistisk 5 år från sista ordern 10 år från insamlingen av relevanta data
Bedrägeri n / a 10 år från insamlingen av relevanta data
Bankuppgifter
(exklusive HVAC)
Transaktion Fram till full betalning av ordern n / a
Fordringar på betalningar n / a 13 månader från dagen för debet
eller
15 månader vid uppskjuten debitering
Eftermarknadstjänst Fram till utgången av den period för vilken AD Tyres åtar sig att ersätta dig en order (inklusive återkallande period eller uppsägningsperiod för ordern) n / a
Kundkonto 5 år från den senaste inloggningen till klientkontot
eller
Innan samtycke dras tillbaka om det inträffar tidigare
eller
Fram till dess att bankuppgifterna löper ut om det inträffar tidigare
n / a
Teknisk data AD Tyres Kommersiell Erbjudande Se mer Cookies n / a
Riktade annonser
Användarupplevelse
Kvalitet
Statistik
Bedrägeri n / a Se mer Cookies
Navigationsdata AD Tyres Kommersiell Erbjudande Se mer Cookies n / a
Riktade annonser
Användarupplevelse
Kvalitet
Statistik
Bedrägeri n / a Se mer Cookies
Geolokaliseringsdata Geolocation Den tid som krävs för att ange närmaste monteringsstation n / a
Service Publisher Data AD Tyres kommersiella erbjudanden 2 år från insamling n / a
Tredjepartsdata AD Tyres kommersiella erbjudanden 2 år från insamling n / a

(1) Den aktiva databasskyddet består av bevarande av de berörda uppgifterna i den databas som används för den berörda behandlingen.

(2) Mellanliggande arkivering är lagring av data under begränsade tillträdesförhållanden (i) antingen i en särskild arkivdatabas som är separat från den aktiva databasen, med begränsad åtkomst endast till dem som är intresserade av det. vet på grund av deras funktion, ii) i den aktiva databasen, förutsatt att de arkiverade data är åtskilda genom logisk separation (hantering av åtkomsträttigheter och rättigheter) för att göra dem otillgängliga för individer som inte längre är intresserade av att behandla dem.

8. Vem delar dina data med?

AD Tyres kan dela några av dina data med andra enheter som anges nedan. Under alla omständigheter delar AD Tyres endast dessa uppgifter i gränsen för vad som är absolut nödvändigt för att säkerställa syftet med behandlingen av dina data av AD Tyres eller för att säkerställa det exakta och legitima syfte som definierats av denna mottagare.

Underleverantörer av AD Tyres

AD Tyres är skyldiga att dela några av dina data med sina underleverantörer, som särskilt handlar i samband med leveransen av sina produkter. Dela dina data med dessa enheter krävs för att din beställning ska kunna utföras. AD Tyres delar endast de uppgifter som är absolut nödvändiga för utförandet av uppdraget som tilldelats sina underleverantörer efter att de avtalat har garanterat dem åtaganden så höga som de som tas i denna stadga i skyddet av dina uppgifter.

Entiteter i gruppen som tillhör AD Tyres

AD Tyres krävs för att dela några av dina data med andra enheter i gruppen som AD Tyresen tillhör för att kunna känna dig bättre. Dessa andra enheter omfattas av åtaganden som liknar AD Tyresens skydd för att skydda dina uppgifter.

Tjänsteleverantörer från tredje part

AD Tyres är skyldiga att dela med dig av dina uppgifter med tredje partens tjänsteleverantörer som används i samband med tillhandahållandet av AD Tyresprodukter via webbplatsen (sociala medier, informationssamhällstjänster, webbhotell, etc.). Dela dina data med dessa utgivare krävs för driften av relevanta tredjepartstjänster. AD Tyres delar endast data som är absolut nödvändiga för användningen av dessa tjänster från tredje part. AD Tyres Inbjuder dig att kontakta sekretesspolicyen för var och en av dessa redaktörer.

Exceptionella fall

AD Tyres kan vara skyldiga att dela dina uppgifter på ett exceptionellt sätt i följande fall: (i) i samband med en fusion, ett förvärv av hela eller delar av AD Tyres, en uppdelning av tillgångar eller annan liknande transaktion, ii) där sådan partition införs genom lag, en förordning, en behörig rättslig eller administrativ myndighet eller (iii) skydda individens rättigheter och / eller säkerhet för att förhindra eller vidta åtgärder om olaglig eller påstådd olaglig verksamhet eller för att försvara rättigheter, egendom och säkerhet för AD-webbplatsdäcken, (iv) att utföra och garantera de åtaganden som AD Tyres har gjort i ditt intresse i samband med denna stadga.

9. Har dina data överförts utanför Europeiska unionen?

Dina Uppgifter behandlas och lagras främst i Maltas territorium, som är beläget i Europeiska unionen.

Företaget AD Tyres som är etablerat i territoriet i Furstendömet Andorra, beläget utanför Europeiska unionen, har åtkomst till dessa Uppgifter.

Genom beslut av den 19 oktober 2010 förklarade EU-kommissionen att Andorra anses säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs från Europeiska unionen.

Därutöver kan AD Tyres inte utesluta att Dina Uppgifter överförs till andra territorier belägna utanför Europeiska unionen (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetet (EES) och i synnerhet i territorier där skyddsgraden för personuppgifter är lägre än i Europeiska unionen.

I det senare fallet åtar sig AD Tyres att verifiera förekomsten av åtgärder eller att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en tillfredställande skyddsnivå, såsom:

 • ett beslut om lämplighet av EU-kommissionen i det berörda landet
 • Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller standardavtalsklausuler antagna av den tillsynsmyndighet mottagaren lyder under
 • Interna företagsregler
 • en godkänd uppförandekod eller ett godkänt certifieringssystem (vilket inbegriper mottagaren utanför EU:s bindande och verkställbara åtagande att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder)
 • en administrativ överenskommelse eller en bindande och verkställbar juridisk text för att möjliggöra samarbete mellan offentliga myndigheter.

10. Hur skyddas dina data?

AD Tyres har genomfört lämpliga fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data mot obehörig tillgång, användning, förlust, oavsiktlig förstörelse, skada, stöld eller otillåten eller olaglig spridning av sådana data.

Trots det kontinuerliga arbetet kan AD Tyres inte åta sig att garantera ett resultat när det gäller säkerheten för dina data och uppmanar dig att rapportera eventuella problem som nämns ovan som du skulle ha kunskap om.

För att göra det kan du kontakta kundservice, så som du vill, antingen genom att skicka ett mail till cm (a) adtyre.com eller via det kontaktformulär som finns tillgängligt här.

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

11. Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med gällande lagstiftning har du de rättigheter som anges nedan med avseende på dina uppgifter:

 • Rätten till tillgång till Dina uppgifter : Det här är möjligheten för dig att från AD Tyres få en kopia av dina uppgifter behandlade av AD Tyres och de väsentliga egenskaperna hos deras behandling (ändamål, kategorier av data, mottagare, hållbarhet, dina rättigheter i denna data, rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet och i förekommande fall källan till datainsamling och förekomsten av automatiserat beslutsfattande på grundval av dessa data,
 • Rätten att rätta till dina uppgifter : Det här är möjligheten för dig att få från AD Tyres, så snart som möjligt, åtgärda dina uppgifter, vilket skulle vara felaktigt eller, med tanke på bearbetningens ändamål, ofullständig;
 • Rätten till radering av dina data : Det här är möjligheten för dig att få från AD Tyres, så snart som möjligt, av dina data av en av följande skäl:
  1. Dessa data är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
  2. Du återkallar ditt samtycke som bearbetningen av sådana uppgifter bygger på förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för sådan behandling.
  3. Du protesterar mot bearbetningen av denna data under de villkor som anges nedan med avseende på din rätt till invändning;
  4. Uppgifterna har blivit föremål för olaglig behandling
  5. Uppgifterna måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet enligt EU-lagstiftningen eller den franska lagstiftning som AD Tyres är föremål för. eller
  6. Data har samlats in som en del av informationssamhällets tjänster som erbjuds barn.
 • Rätten att motsätta sig behandlingen av dina data : Det här är möjligheten att motsätta sig en behandling av dina uppgifter som utförs på grundval av ett legitimt intresse av AD Tyres (inklusive profilering utifrån denna motivering) om denna behandling faktiskt inte är berättigad av AD Tyres på legitima och övertygande skäl som skulle råda över dina intressen, rättigheter och friheter eller för att finna, utöva eller försvara rättigheter i domstol.
  Det är också möjligheten för dig att invända mot en bearbetning för prospektering (inklusive profilering om den är relaterad till sådan prospektering).
  Slutligen är det i fråga om behandling för statistiska ändamål möjligheten att motsätta sig sådan behandling av skäl som är relaterade till din speciella situation.
 • Rätten att begränsa bearbetningen av dina data : Detta är möjligheten för dig att få från AD Tyres begränsningen av behandlingen i ett av följande fall:
  1. under den period som krävs för att verifiera datakontrollens noggrannhet av AD Tyres när du ifrågasätter exaktheten hos sådana data;
  2. Du motsätter dig radering av data från olaglig behandling och kräver i stället begränsningen av användningen av dem.
  3. Uppgifterna är inte längre användbara för AD Tyres i samband med bearbetningens ändamål men är fortfarande nödvändiga för dig som en del av upptäckten, utövandet eller försvaret av rättigheter i domstol.
  4. för den tid som behövs för att veta om de legitima skälen som AD Tyresen förföljer råder över din när du motsätter sig behandlingen på den grunden.
 • Rätten till bärbarhet av dina data : Det här är möjligheten för dig att från AD Tyres få fram meddelandet av dina data som tillhandahålls till AD Tyres i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att överföra data till en annan enhet (denna överföring tillhandahålls av dig eller, om det är tekniskt möjligt, av AD Tyres) och när bearbetningen utförd med automatiserade processer är baserad på samtycke eller kontrakt
 • Rätten att återkalla Ditt samtycke : Det här är möjligheten för dig att återkalla ditt samtycke till någon behandling av dina uppgifter som har gjorts på grundval av ditt tidigare samtycke.

För att utöva ovannämnda rättigheter, är du inbjuden att ansluta oss till din bekvämlighet

 • genom att skicka ett mail till: cm (a) adtyre.com
 • eller genom att fylla i kontaktformuläret tillgängligt här .

För att hantera din förfrågan så effektivt som möjligt, uppmanar AD Tyres dig att formulera det på ett tydligt och detaljerat sätt och bifoga en kopia av ditt identitetskort.

Du har också:

 • Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet : Det här är möjligheten för dig att göra ett klagomål hos en behörig tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där din bostad är belägen. Din arbetsplats eller den plats där överträdelsen skulle ha inträffade om du anser att behandlingen av uppgifter om dig utgör en överträdelse av lagen.

För att underlätta utövandet av denna rätt finner du i tabellen nedan kontaktuppgifterna hos medlemsstaternas tillsynsmyndigheter.

medlemsstat Tillsynsmyndighet Kontakt information
Tyskland Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn, Tyskland
Sådana. + 49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
österrike Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Österrike)
Sådana. + 43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
belgien Kommissionen för skydd av privatlivet Rue de la Presse 35
1000 Bryssel (Belgien)
Sådana. + 32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
bulgarien Kommissionen för personuppgifter 2, prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulgarien)
Sådana. + 359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
cypern Kommissionsledamot med ansvar för personuppgifter 1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Cypern)
PO Box 23378, CY-1682 Nicosia
Sådana. + 357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
kroatien Kroatiska personuppgiftsbyrån Martićeva 14
10000 Zagreb (Kroatien)
Sådana. + 385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr eller info@azop.hr
http://www.azop.hr
Danmark Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Köpenhamn K (Danmark)
Sådan. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
spanien Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Madrid 28001 (Spanien)
Sådana. + 34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
estland Estlands dataskyddsinspektion (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Estland)
Sådana. + 372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
finland Byrån för ombudsmannens dataskydd Postboks 315
FIN-00181 Helsingfors (Finland)
Sådan. + 358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
la France Nationella kommissionen för informatik och friheter - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02 (Frankrike)
Sådana. + 33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
grekland Hellenic Data Protection Authority Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Aten
Sådana. + 30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Ungern Ungerns dataskyddskommissionär Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapest (Ungern)
Sådana. + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
irland Dataskyddsledamot Canal House
Road Station
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Sådan. + 353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Italien Garantör för protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Italien)
Sådan. + 39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
lettland Data State Inspectorate Regi: Ms Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Riga (Lettland)
Sådan. + 371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
litauen Statligt dataskydd Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Litauen)
Sådana. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
luxemburg Nationella kommissionen för dataskydd 1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxemburg)
Sådana. + 352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
malta Byrån för dataskyddskommitté 2, Airways
High Street House, Sliema SLM 1549 (Malta)
Sådan. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
nederländerna Authorizeit Persoonsdata Prins Clauslaan 60
PO Box 93374
2509 Den Haag / Haag (Nederländerna)
Sådana. + 31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
polen Byrån för den allmänna inspektören för skydd av personuppgifter - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Warszawa (Polen)
Sådana. + 48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
portugal Comissão Nacional av Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugal)
Sådan. + 351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tjeckien Byrån för personuppgifter Urad pro ochranu osobnich utaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prag 7 (Tjeckien)
Sådana. + 420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
rumänien Den nationella tillsynsmyndigheten för personuppgifter B-dul Magheru 28-30
Sektor 1, BUCUREŞTI (Rumänien)
Sådana. + 40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Storbritannien Informationskommissionärens kontor Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Storbritannien)
Sådan. + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovakien Byrån för personuppgifter skydd av Slovakien Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakien)
Sådan: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
slovenien Kommissionens uppgifter Zaloška 59
1000 Ljubljana (Slovenien)
Sådan. + 386 1 230 9730
Fax +386 1 230
9778 gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Sverige Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm, Sverige
. +46 8 657 6100
Fax 08-52 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Hur samlar AD Tyres data för minderåriga?

Produkter som säljs av AD Tyres på webbplatsen är inte avsedda för minderåriga. Följaktligen behandlar AD Tyres inte uppgifter om minderåriga eller kan inte anta att uppgifterna från besökare på sajten eller dess kunder direkt eller indirekt berör minderåriga.

13. Vad sägs om kakor och annan liknande spårteknik?

AD Tyres använder cookies och annan liknande teknik som kan samla in några av dina data. Dessa cookies kan förbättra din webbläsarupplevelse på webbplatsen, ge oss information om hur webbplatsen fungerar och kvaliteten och bidra till tillhandahållandet av riktade annonser.

AD Tyres samlar ditt tidigare samtycke via en banner på webbplatsens hemsida under din första anslutning till dessa datorverktyg. Ditt samtycke begärs på nytt av AD Tyres på samma villkor i slutet av en period av tretton månader efter den tidigare samlingen av Ditt samtycke.

AD Tyres uppmanar dig starkt att konsultera sidan "Cookies" på webbplatsen för mer information.

14. Några ytterligare element på sociala nätverk

Webbplatsen använder plugin-program och andra sociala nätverksfunktioner som publiceras av tredje part (t.ex. Facebook, etc.).

Om du interagerar via plugin-program (t.ex. genom att klicka på knappen "Gilla" eller "Dela") kommer några av dina data (inklusive dina tekniska data och navigationsdata) att sändas och lagras på en server. partiföretag som driver det aktuella sociala nätverket. Dessa data behandlas sedan av detta tredje part i enlighet med villkoren och ställer in ditt konto i det här sociala nätverket.

Om du inte vill ha ett tredje part som driver ett socialt nätverk för att länka de data som samlats in via webbplatsen till ditt öppna användarkonto inom det sociala nätverket som behandlas, måste du logga ut från det sociala nätverket innan du besöker webbplatsen.

Under alla omständigheter hanteras användningen av dessa plugin-moduler eller knappar av dessa utgivare av sociala medier från tredje part och regleras uteslutande av de villkor som binder dig till det sociala nätverk som du är medlem i. Vi uppmanar dig att läsa dessa villkor som tillämpas av dessa tredje parti sociala medier utgivare.

15. Några ytterligare element på geolocation

AD Tyres använder de geografiska data som samlats in via din webbläsare och / eller den enhet som du besöker webbplatsen.

Tillgång till dessa data resultat från inställningen av dessa verktyg. AD Tyres Inbjuder dig att kontakta sekretesspolicyen (eller något relaterat dokument) hos leverantörerna av dessa verktyg och / eller ändra inställningen av dessa verktyg innan du konsulterar webbplatsen om du inte önskar att AD Tyres behandlar din Geolocation-data.

16. Vilka är följderna av att aktivera en extern länk

AD Tyreswebbplatsen kan erbjuda dig externa hypertextlänkar som leder dig till andra webbplatser eller tekniska verktyg. Tillgång till innehållet genom din aktivering av den externa länken omfattas inte längre av denna stadga. Du är därför inbjuden att höra den policy som utgivaren tillämpar om innehållet i skyddet av dina uppgifter. AD Tyres är inte på något sätt ansvarig för insamling eller behandling av dina data från dessa innehåll.

17. Hur kommer du att bli underrättad om ändringar i stadgan?

AD Tyres är skyldig att periodiskt ändra denna stadga för att ta hänsyn till lagstiftningsändringar avseende skyddet av dina uppgifter.

AD Tyres informerar dig om eventuella ändringar eller uppdateringar genom en anmälan som skickas till Din e-postadress och / eller en uppenbar anmälan på sajten.

18. Hur kontaktar vi oss?

AD Tyres står till ditt förfogande för att svara på alla dina frågor om denna stadga.

För att kontakta oss, är du inbjuden att ansluta oss till din bekvämlighet:

 • genom att skicka ett mail till: cm (a) adtyre.com
 • eller genom att fylla i kontaktformuläret tillgängligt här .
LiveChat
Messenger
LiveChat