Klicka här för att starta sökningen

Att skruva muttrarna på en fälg

Vid hjul montering är det ett svårt att följa säkerhetsreglerna för din bil. Du hittar instruktioner för hjulbyten i din bils manual.

När du skruvar dina nötter, är det absolut nödvändigt att kontrollera om dem är rena. Det bör inte finnas damm eller grus som kan påverka eller skada gängan.

Starta med att skruva muttrarna med hand, utan att köra för hårt. När muttrarna är på plats, använd en momentnyckel eller en speciell kors för att avsluta skruvningen, medans du respektar en vis ordning (beroende på antalet hål) :


Om du inte följer denna ordning, kan din fälg skada din bil eftersom den inte blir ordentligt fastsatt på axeln.

Onödigt att stå på korset eller momentnyckeln för att skruva in dina nötter ! Om du drar för hårt på dina bultar, kommer du att skada gängorna på din axel. Du får veta att alla ingrepp för att laga en axel kostar dyrt.

När dina nötter sitter fast, kan du köra säkert. Men se till att kontrollera muttrarna igen efter 50km/100km. Vibrationerna orsakade med rörelsen kan lossa muttrarna.