Klicka här för att starta sökningen

Kontaktyta : Risk för övertryck och undertryck

Däcken på din bil ser ut som de är imponerande och fast förankrade i marken ? ändå är däckens kontaktyta ofta bara några få kvadratcentimeter. Det är absolut nödvändigt att respektera de grundläggande säkerhetsreglerna för att inte köra farligt i onödan.

Däck har en begränsad kontaktyta även under optimala förhållanden. Därför måste man regelbundet kontrollera sin däcktryck. Otillräckligt tryck kan verkligen helt ändra volymen på kontaktytan, som det visas nedan :

Trycket bör kontrolleras regelbundet, då skenet bedrar ofta.


En annan viktig punkt är cambervinkeln. Som vi förklarat i vår guide, ju högre cambervinkeln, desto mindre däcket har kontakt med vägen. Diagrammet nedan illustrerar denna situation perfekt :


En hög cambervinkel gör det möjligt att ta kurvor smidigare. Till gengäld minskas kontaktytan kraftigt !

Dessa är små, omärkbara förändringar, som tillsammans kan ha en betydande inverkan på fordonets beteende.

Kontaktytan måste ständigt övervakas för att förebygga risken för vattenplanning. Du bör veta att risken för vattenplaning är lika beroende på kontaktytan som på mönsterdjupet.

Förhållandet mellan höjden och kontaktytan

Såsom visas nedan, varierar kontaktytans form med däckets höjd, om den är stor (65, vänstra bilden) eller liten (35, högra bilden).