Klicka här för att starta sökningen

Rullmotstånd : en mardröm för bränslekonsumtionen

Man talar ofta om lågt rullmotstånd som säljsargument till följd av europeiska bestämmelserna vad gäller miljövänlighet. Men vad talar man om egentligen ?

Rullmotståndet är energin som förbrukas vid däckets deformation när den kommer i kontakt med marken och friktionen som skapas därmed. Det beror på de viskoelastiska egenskaperna hos gummiet som vanligen kallas för hysteres.

Det faller inom den allmänna ramen för rörelsemotstånd som gäller alla fordon (tröghet, luftdrag, osv.).

För en förare som vill minska sin bränsleförbrukning, är rullmotståndet en nyckelfaktor för att spara flera fulla tankningar per år.

Det är allmänt accepterat att däck vars gummiblandning innefattar en hög täthet av silikat ger lägre rullmotstånd än andra.

Andra viktiga faktorer att tänka på :

  • hjulvikten (fälgar + däck) : ju lättare hjulet desto mer bränsle du sparar.
  • Sidornas styvhet : Desto hårdare sidorna, ju mindre däcket deformeras och ju mindre bränsle bilen förbrukar
  • .
  • Kvaliteten på vägbanan (det kan inte föraren göra något åt).

Hur mäter man rullmotståndet ?

Rullmotståndet möter mycket specifika standarder (ISO 28580) och mäts i ett laboratorium vid en omgivningstemperatur på 25°C. För att utföra denna mätning använder laboratoriet en cylinder (se nedan) som däcket står på med en viss belastning och tryck.

Första mätningen görs utan däcket. Cylindern roteras och kraften som behövs för att tillämpa rörelsen mäts. Därefter tillsätts en annan mätning med däcket på, återigen genom att mäta kraften som krävs för att rotera cylindern.

Slutligen, genom att beräkna skillnaden mellan de två kraften, uppnår man vad kallas för rullmotstånd, uttryckt i kg per ton.


Viktigt att veta :

När man byter ett slitet däck för ett nytt däck, ökar rullmotståndet med i genomsnitt 20 %, vilket kan betyda en liten ökning av bränsleförbrukningen under de första månaderna.

Rullmotståndet kan variera under en resa : när däcken värms upp minskar motståndet.

Motståndskoefficienten gör det möjligt att förstå varför vissa förare föredrar däck med imponerande profiler, eftersom motståndet och motståndskrafterna fördelas över en större yta, vilket bidrar till att förbättra livslängden på däcket.