Klicka här för att starta sökningen

Tryckvariation: höjd och temperatur

Förutse hur trycket på ett däck varierar under en ökning i höjd kan verka svårt, men skulle vara mycket värdefullt att veta, för att kunna ändra trycket på dina däck för att bibehålla samma nivå av prestanda.

Här är nycklarna som hjälper dig att förstå vad som händer när du kör i berg med din bil.

Först, beror atmosfärstrycket på höjden där man är belägen. Trycket minskar med höjden.

Om du pumpar dina däck till ett tryck på 2,4 bar vid havet, kommer ditt däcktryck att öka gradvis när höjden ökar eftersom luften gör mindre motstånd.

Detta är inte allt. Med stigande höjd, kyls luften och det blir mindre och mindre av den.

Luft är en gas, den uppfyller vissa fysiska lagar. En av dessa lagar är att när temperaturen minskar, drar gasen sig samman, vilket orsakar en minskning av trycket.

Så när omgivningstemperaturen sjunker påverkar det temperaturen på luften i däcket. Däcktrycket sjunker.

Dessa två fenomener - tryckökning på grund av förändringar i tryckskillnaden mellan luften och däck och minskning av tryck på grund av den kylande gasen - balanserar varann.

På så vis varierar trycket i dina däck inte mycket mellan låg och hög höjd (men du kommer säkert att behöva utrusta dig med vinterdäck eller snökedjor).